Pôdohospodárstvo

Zasadnutie Okresnej sekcie pôdohospodárstva 2.6.2016

POZVÁNKA pozývame Vás na zasadnutie Okresnej sekcie pôdohospodárstva, ktoré sa uskutoční dňa 2.júna 2016 (štvrtok) o 15,30hod.,  v zasadačke okresnej kancelárie SMER – SD Komenského 6, 010 01 Žilina Program: Otvorenie Reštitučný zákon Diskusia Rôzne a záver Prosím o potvrdenie účasti. (pavolhrebenar@gmail.com, okresza@strana-smer.sk ) Ing. Pavol Hrebeňár

Zasadnutie Okresnej sekcie pôdohospodárstva 21.5.2015

POZVÁNKA pozývame Vás na zasadnutie Okresnej sekcie pôdohospodárstva, ktoré sa uskutoční dňa 21.05.2015 o 15,30 hod. / štvrtok /, V Úrade Žilinského samosprávneho kraja, Komenského ul. č. 48, Žilina Program: Otvorenie Politická informácia Informácie o SH SR / zástupca MPRV SR / Diskusia Rôzne a záver Prosím všetkých členov sekcie i sympatizantov ako aj zástupcov MÚ …

Zasadnutie Okresnej sekcie pôdohospodárstva 21.5.2015 Viac »

Zasadanie členov okresnej odbornej sekcie pôdohospodárstva

POZVÁNKA pozývame Vás na zasadanie odbornej sekcie Pôdohospodárstva, ktoré sa uskutoční dňa 1. Októbra 2013 (utorok) o 15,00 hod.,  Miesto zasadnutia : Zasadačka okresnej kancelárie SMER – SD, Kuzmányho 8, 010 01 Žilina na tému:  Súčasný stav a perspektíva v oblasti Lesného hospodárstva SR, informácie podá zástupca MPRV SR z odboru Lesného hospodárstva. Prosím Vás o …

Zasadanie členov okresnej odbornej sekcie pôdohospodárstva Viac »

Zasadanie členov okresnej odbornej sekcie pôdohospodárstva

POZVÁNKA na zasadanie okresnej odbornej sekcie pôdohospodárstva, dňa 22. júna 2012 (piatok ) o 14,00 hod.,  v zasadačke okresnej kancelárie, Kuzmányho 8, 010 01 Žilina Hosť : Ing. Tibor Lebocký – poslanec NR SR Na témy : Poľovníctvo v rámci SR vzťahy Slovenského poľovníckeho zväzu s agrosektorom poznatky s obcami o návšteve rôznej zvery v obciach prípadná príprava nových noriem …

Zasadanie členov okresnej odbornej sekcie pôdohospodárstva Viac »

Zasadanie členov OO sekcie pôdohospodárstva a zasadnutie klubov Solinky a Vlčince

POZVÁNKA pozývame Vás na zasadanie sekcie Pôdohospodárstva spojené so zasadaním klubov Solinky a Vlčince ktoré sa uskutoční dňa 24. novembra 2011(štvrtok) o 16,00 hod., v zasadačke okresnej kancelárie Kuzmányho 8, 010 01 Žilina S programom : Otvorenie Spoločensko politická situácia na Slovensku a úlohy OO | SMER – SD v Žiline – člen z Okresnej Rady Informácie z Okresnej rady, VUC a MZ …

Zasadanie členov OO sekcie pôdohospodárstva a zasadnutie klubov Solinky a Vlčince Viac »

Zasadnutie členov okresnej odbornej sekcie pôdohospodárstva

POZVÁNKA pozývame Vás na zasadanie sekcie Pôdohospodárstva, ktoré sa uskutoční dňa 6. októbra 2011(štvrtok) o 16,00 hod., v zasadačke okresnej kancelárie, Kuzmányho 8, 010 01 Žilina Hosť : predseda Slovenský Zväz Záhradkárov Ing. František Englárt Program : Otvorenie Záhradníctvo (záhradky) Rôzne Diskusia Záver S pozdravom Ing. Pavol Hrebeňár Vedúci odbornej sekcie

Zasadanie členov okresnej odbornej sekcie pôdohospodárstva

Členom okresnej odbornej sekcie pôdohospodárstva  POZVÁNKA pozývam Vás na zasadanie členov okresnej odbornej sekcie pôdohospodárstva, ktoré sa uskutoční dňa 1.júna 2010(utorok) o 16,30 hod., v zasadačke okresnej kancelárie, Kuzmányho 8, 010 01 Žilina Program : Otvorenie Podpora stredného odborného školstva Diskusia Záver Prosím o potvrdenie účasti. S pozdravom Ing. Marta Moravcová vedúca okresnej odbornej sekcie

Zasadanie členov okresnej odbornej sekcie pôdohospodárstva

Členom okresnej odbornej sekcie pôdohospodárstva POZVÁNKA pozývam Vás na zasadanie členov okresnej odbornej sekcie pôdohospodárstva, ktoré sa uskutoční dňa 27. apríla 2010(utorok) o 16,30 hod., v zasadačke okresnej kancelárie, Kuzmányho 8, 010 01 Žilina Program : Otvorenie Príprava plánu činností Diskusia Záver Teším sa na vzájomnú spoluprácu.    S pozdravom Ing. Marta Moravcová vedúca okresnej odbornej sekcie pôdohospodárstva

Scroll to Top