Zasadanie členov okresnej odbornej sekcie pôdohospodárstva

POZVÁNKA
pozývame Vás na zasadanie
odbornej sekcie Pôdohospodárstva,
ktoré sa uskutoční dňa 1. Októbra 2013 (utorok) o 15,00 hod., 
Miesto zasadnutia : Zasadačka okresnej kancelárie SMER – SD, Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

na tému: 
Súčasný stav a perspektíva v oblasti Lesného hospodárstva SR, informácie podá zástupca MPRV SR z odboru Lesného hospodárstva. Prosím Vás o dochvíľnosť a účasť.

S pozdravom
Ing. Pavol Hrebeňár, v.r.
09017/ 734 355
okresza@strana-smer.sk

Scroll to Top