Zasadnutie Okresnej sekcie pôdohospodárstva 2.6.2016

POZVÁNKA
pozývame Vás na zasadnutie Okresnej sekcie pôdohospodárstva,

ktoré sa uskutoční dňa 2.júna 2016 (štvrtok) o 15,30hod., 
v zasadačke okresnej kancelárie SMER – SD Komenského 6, 010 01 Žilina

Program:

  1. Otvorenie
  2. Reštitučný zákon
  3. Diskusia
  4. Rôzne a záver

Prosím o potvrdenie účasti. (pavolhrebenar@gmail.com, okresza@strana-smer.sk ) Ing. Pavol Hrebeňár

Scroll to Top