Slide Background
Slide Background
 • Okresná organizácia Žilina

 • ODOBERAŤ NOVINKY

 • Cieľom našej politiky je spokojný občan

  Strana SMER – sociálna demokracia je najväčšou a najúspešnejšou politickou stranou na Slovensku. Naším cieľom je už od vzniku v roku 1999 zastupovať záujmy slabších a ohrozených skupín, v politickom súboji presadzovať stabilitu a pokoj v štáte a vybudovať úspešne Slovensko.

  Hodnotovo je strana SMER – SD vyprofilovaná ako štandardná ľavicová strana, ktorá presadzuje silnú pozíciu štátu v ekonomike a zodpovednosť spoločnosti za ochranu ohrozených skupín obyvateľstva.

  V duchu svojich hodnôt strana SMER – SD vždy presadzovala takú politiku a podporovala také zákony, ktoré boli v prospech ľudí. Ak sa ekonomike darí je našim krédom, že tento rast musia pocítiť aj ľudia. A to nielen cez rast platov alebo lepšej dostupnosti zamestnania, ale aj priamo cez služby štátu.

  Slovensku sa pod premiérskou taktovkou strany SMER – SD podarilo zásadným spôsobom zlepšiť ekonomiku Slovenska, máme historicky najlepšie čísla nezamestnanosti, najnižší deficit verejných financií či najvyššie priemerné platy v histórii samostatného Slovenska. Vďaka dobrej starostlivosti o štát počas vlád strany SMER – sociálna demokracia tak prišli jej predstavitelia so sériou opatrení pre ľudí, ako sú napríklad vlaky zadarmo pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, alebo obedy zadarmo pre deti v školách. Tieto opatrenia pomáhajú zmierniť medzipríjmové rozdiely u tých najohrozenejších skupín obyvateľstva a majú aj ďalšie pozitívne efekty na spoločnosť. Strana SMER – sociálna demokracia bude v politike práce pre ľudí pokračovať vždy, keď bude mať možnosť ovplyvňovať politické dianie na Slovensku.

  V medzinárodnej politike je SMER – SD akceptovaný a zodpovedný partner, ktorý je za lepšiu spoluprácu v Európe. Vrcholoví predstavitelia strany však jasne a jednoznačne zastupujú záujmy Slovenska na medzinárodnej scéne a v prípade, ak nesúhlasíme s niektorými celoeurópskymi témami, jednoznačne ich odmietneme a rokujeme o riešení akceptovateľnom aj na Slovensku. Tento postup uplatňujeme aj proti ekonomicky silným hráčom v Európe a skúsenosti z minulosti nám dávajú jednoznačne za pravdu. Na tomto prístupe nebude strana SMER – sociálna demokracia do budúcnosti nič meniť. 

  Scroll to Top