Zasadanie členov OO sekcie pôdohospodárstva a zasadnutie klubov Solinky a Vlčince

POZVÁNKA

pozývame Vás na zasadanie sekcie Pôdohospodárstva spojené so zasadaním klubov Solinky a Vlčince

ktoré sa uskutoční dňa 24. novembra 2011(štvrtok) o 16,00 hod.,
v zasadačke okresnej kancelárie Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

S programom :

  1. Otvorenie
  2. Spoločensko politická situácia na Slovensku a úlohy OO | SMER – SD v Žiline – člen z Okresnej Rady
  3. Informácie z Okresnej rady, VUC a MZ v Žiline
  4. Súčasný stav v rezorte Pôdohospodárstva na Slovensku (Tieňový minister Ing. Becík Stanislav)
  5. Diskusia
  6. Záver

S pozdravom

                        Ing. Pavol Hrebeňár, v.r., 0907 734 355, vedúci odbornej sekcie
Ing. Marián Cisárik, v.r., 0903 821 365, vedúci klubu Soliniek
Bohumil Kostolný, v.r., 0905 486 245, vedúci klubu Vlčiniec

Scroll to Top