Zasadnutie členov okresnej odbornej sekcie pôdohospodárstva

POZVÁNKA

pozývame Vás na zasadanie sekcie Pôdohospodárstva,
ktoré sa uskutoční dňa 6. októbra 2011(štvrtok) o 16,00 hod.,
v zasadačke okresnej kancelárie, Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Hosť : predseda Slovenský Zväz Záhradkárov
Ing. František Englárt

Program :

  1. Otvorenie
  2. Záhradníctvo (záhradky)
  3. Rôzne
  4. Diskusia
  5. Záver

S pozdravom
Ing. Pavol Hrebeňár
Vedúci odbornej sekcie

Scroll to Top