Zasadanie členov okresnej odbornej sekcie pôdohospodárstva

Členom okresnej odbornej sekcie pôdohospodárstva

 POZVÁNKA

pozývam Vás na zasadanie členov okresnej odbornej sekcie pôdohospodárstva,
ktoré sa uskutoční dňa 1.júna 2010(utorok) o 16,30 hod.,
v zasadačke okresnej kancelárie, Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Program :

  1. Otvorenie
  2. Podpora stredného odborného školstva
  3. Diskusia
  4. Záver

Prosím o potvrdenie účasti.

S pozdravom
Ing. Marta Moravcová
vedúca okresnej odbornej sekcie

Scroll to Top