Slide Background
Slide Background
 • Okresná organizácia Žilina

 • ODOBERAŤ NOVINKY

 • Ako sa stať členom

  Členom strany SMER – sociálna demokracia sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, ktorý dosiahol vek 18 rokov a zároveň súhlasí so stanovami a programovými cieľmi strany. Okrem toho nesmie byť členom inej politickej strany a musí byť občiansky a trestoprávne bezúhonný.

  O členstvo v strane možno požiadať písomnou prihláškou doručenou do sídla miestne príslušnej okresnej organizácie strany.

  Prihlášku prerokuje a v prípade jej schválenia registráciu člena vykoná okresná organizácia strany.

  Prihláška za člena strany SMER – sociálna demokracia ( *.pdf)

  Scroll to Top