Zasadnutie Okresnej sekcie pôdohospodárstva 21.5.2015

POZVÁNKA
pozývame Vás na zasadnutie Okresnej sekcie pôdohospodárstva,

ktoré sa uskutoční dňa 21.05.2015 o 15,30 hod. / štvrtok /,
V Úrade Žilinského samosprávneho kraja, Komenského ul. č. 48, Žilina

Program:

  1. Otvorenie
  2. Politická informácia
  3. Informácie o SH SR / zástupca MPRV SR /
  4. Diskusia
  5. Rôzne a záver

Prosím všetkých členov sekcie i sympatizantov ako aj zástupcov MÚ a Obecných úradov o účasť a jej potvrdenie na: pavolhrebenar@gmail.com Ing. Pavol Hrebeňár

Scroll to Top