Zasadanie okresnej odbornej sekcie sociálnych vecí a zdravotníctva 30.03.2017

Vážení členovia sekcie a členovia klubu,
sociálnych vecí a zdravotníctva

dovoľujeme si Vás pozvať na zasadnutie okresnej odbornej sekcie zdravotníctva a sociálnych vecí strany Smer – SD Žilina a Klubu Žilina Mesto, ktoré sa uskutoční
dňa 30. marca 2017 /štvrtok/o 15:00 hodine 
v zasadacej miestnosti Okresnej kancelárie Smer – SD, ul. Komenského 6, 010 01 Žilina.

Program :

  1. Otvorenie
  2. Aktuálna bytová situácia v meste Žilina (bezbariérové nájomné byty – úprava nájomného, finančná zábezpeka – medializácia, bytová situácia – ul. Bratislavská – unimobunky, pripravované zmeny vo VZN mesta ...).
  3. Sociálne služby v meste (NP TSP v obciach I, projekt MOPS – rómske občianske hliadky, NP Potravinová pomoc, pripravované zmeny vo VZN mesta ...).
  4. Rôzne/diskusia
  5. Záver

Predpokladaný koniec zasadnutia : 16:00 hod.

S pozdravom
Dr. Slavomíra Brezovská, v.r.
vedúca sekcie

Mgr. Michaela Petríková v.r.
vedúca klubu

Scroll to Top