Zasadanie okresnej odbornej sekcie sociálnych vecí a zdravotníctva strany Smer -SD

Vážení členovia sekcie,
sociálnych vecí a zdravotníctva

dovoľujem si Vás pozvať na zasadnutie okresnej odbornej sekcie zdravotníctva a sociálnych vecí strany Smer – SD Žilina,
dňa 12. mája 2016 /štvrtok/o 15:30 hodine, 
v zasadačke okresnej kancelárie, Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Program :

  1. Otvorenie
  2. Plán práce / harmonogram stretnutí
  3. Rôzne/diskusia
  4. Záver

Predpokladaný koniec zasadnutia : 16:30 hod.

S pozdravom
Dr. Slavomíra Brezovská, v.r.
vedúca okresnej odbornej sekcie

Scroll to Top