Zasadanie KOS a OOS DVIT Žilina, 22. apríla 2015

POZVÁNKA
pozývame Vás na zasadanie KOS a OOS DVIT,

ktoré sa uskutoční dňa 22. apríla 2015(streda) o 11,00 hod., 
V Úrade Žilinského samosprávneho kraja, Komenského ul. č. 48, Žilina

Za účasti Štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky : Ing. Viktora Stromčeka
Téma pracovného stretnutia je:

Stav realizácie výstavby diaľnic, RC, rekonštrukcie železničných tratí a proces prípravy dopravných stavieb v ŽSK

Ing. František Holeša, v.r
0917/ 190 757
okresza@strana-smer.sk

Scroll to Top