Zasadanie KOS a OOS DVIT Žilina, 11. júna 2015

POZVÁNKA
pozývame Vás na zasadanie KOS a OOS DVIT,

ktoré sa uskutoční dňa 11. júna 2015(štvrtok) o 16,00 hod., 
v sídle firmy: Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o., Priemyselná 14, 010 01 Žilina

Téma stretnutia je:
\"Riadiace systémy Scheidt & Bachmann v doprave SR\"

Prednesie: Dr. Phil. Rel. Peter LAZAR
Prosim Vás o záväzné potvrdenie účasti kvôli exkurzii do výroby spoločnosti

Ing. František Holeša, v.r
0917/ 190 757
Frantisek.Holesa@zilina.sk
okresza@strana-smer.sk

Scroll to Top