zasadanie odbornej sekcie Hospodárstva a Energetiky, 16. Apríla 2015

POZVÁNKA
pozývame Vás na zasadanie odbornej sekcie Hospodárstva a Energetiky,

ktoré sa uskutoční dňa 16. apríla 2015 (štvrtok) o 15,30 hod., 
v zasadačka okresnej kancelárie SMER - SD, Kuzmányho 8,010 01 Žilina

Témy:

  • Elektro- mobilita v EU a SR
  • Aktuálne problémy KVET (Kombinovaná výroba el. energie a tepla)
  • Rôzne
  • Záver Odborní garanti:Prof. Ing. Jozef Jandačka PhD. — prorektor Žilinskej univerzity
    Ing. Július Jankovský Phd. - APERTIS, s.r.o., ASPEK - Asociácia priemyselnej ekológie SR

Ing. Dušan Petrík
vedúci krajskej a okresnej odbornej sekcie

Scroll to Top