Zasadanie OOS Regionálneho rozvoja a životného prostredia, 10.12.2014

POZVÁNKA
na zasadanie Okresnej odbornej sekcie regionálneho rozvoja a životného prostredia,

ktoré sa uskutoční dňa 10. decembra 2014 (streda) o 16,30 hod. 
v zasadačke okresnej kancelárie strany SMER – SD, Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

S programom :

  1. Otvorenie
  2. Odborná prednáška na tému „Reforma verejnej správy ESO“
  3. Vplyv reformy na obyvateľov okresu Žilina
  4. Rôzne
  5. Diskusia
  6. Záver

Hosťom bude pán Ing. Vladimír Macášek, prednosta Okresného úradu v Žiline
Prosím o potvrdenie Vašej účasti.

S pozdravom
Mgr. Ľuboš Slebodník, v.r
vedúci OOS RRaŽP
lubos.slebodnik@gmail.com

Scroll to Top