zasadanie odbornej sekcie Hospodárstva a Energetiky, 18. júna 2015

POZVÁNKA
pozývame Vás na zasadanie odbornej sekcie Hospodárstva a Energetiky,

ktoré sa uskutoční dňa 18. júna 2015 (štvrtok) o 16,00 hod., 
V Úrade Žilinského samosprávneho kraja, Komenského ul. č. 48, Žilina

Téma:

\"Využívanie tepelných čerpadiel - súčasť efektívnych riešení vyrovnania bilancie elektrizačnej sústavy SR\"

Prosím potvrdiť Vašu účasť.
Ing. Dušan Petrík
0905 514 666
vedúci krajskej a okresnej odbornej sekcie

Scroll to Top