KOS a OOS DVIT - Hospodárstva a Energetiky, 13. Marca 2014

POZVÁNKA
pozývame Vás na zasadanie KOS a OOS DVIT,

ktoré sa uskutoční dňa 13. Marca 2014 (štvrtok) o 16,00 hod., 
v Dopravnej škole, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina

Téma:
„Výchova odborníkov pre oblasť dopravy, prepravy a logistiky“

Tému prednesie: Ing. Rudolf Michalec

S pozdravom

Ing. František Holeša, v.r
0917/ 190 757
okresza@strana-smer.sk

Scroll to Top