Zasadanie OOS Regionálneho rozvoja a životného prostredia, 4.11.2013

POZVÁNKA
pozývame Vás na zasadanie okresnej odbornej sekcie
Regionálneho rozvoja a životného prostredia
ktoré sa uskutoční dňa 4. novembra 2013 (pondelok) o 16,30 hod., 
v zasadačka okresnej kancelárie SMER – SD, Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

S programom:

  1. Otvorenie
  2. Možnosti čerpania eurofondov prostredníctvom Žilinského samosprávneho kraja
  3. Nové programovacie obdobie 2014 - 2020
  4. Rôzne
  5. Diskusia
  6. Záver

Hosťom bude pán Ing. Milan Ovseník, riaditeľ odboru SO/RO na ŽSK.

Prosíme potvrdiť Vašu účasť.

S pozdravom
Mgr. Ľuboš Slebodník

V Žiline, 22. 10. 2013
Mgr. Ľuboš Slebodník
vedúci okresnej odbornej sekcie
lubos.slebodnik@gmail.com

 

Scroll to Top