KOS a OOS DVIT - Hospodárstva a Energetiky, 17. Októbra 2013

POZVÁNKA
pozývame Vás na zasadanie
KOS a OOS DVIT - Hospodárstva a Energetiky,
ktoré sa uskutoční dňa dňa 17. Októbra 2013 (štvrtok) o 16,30 hod., 
v zasadačka okresnej kancelárie SMER – SD, Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

S programom:

  • Energetická politika Slovenskej Republiky - návrh
  • Analýza činnosti Štátnej energetickej inšpekcie
  • Rôzne
  • Diskusia
  • Záver

Bezpečná dodávka energie (Secure Energy Supply)
Tému som prednášal na medzinárodnej konferencií SEZ 2013,
26.septembra v Slovenskej nukleárnej spoločnosti.

Prosíme potvrdiť Vašu účasť.

S pozdravom
Ing. Dušan Petrík, v.r.
vedúci krajskej a okresnej odbornej sekcie
dusan.petrik@gmail.com, okresza@strana-smer.sk

Scroll to Top