KOS a OOS DVIT - Hospodárstva a Energetiky, 24. Septembra 2013

POZVÁNKA
pozývame Vás na zasadanie
KOS a OOS DVIT - Hospodárstva a Energetiky,
ktoré sa uskutoční dňa 24. Septembra 2013 (utorok) o 11,00 hod.,
Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Komenského ul. č. 48,
Žilina zasadačka predsedu, I. poschodie

Za účasti Štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ing. Viktora Stromčeka

na tému: 
Výstavba diaľnic, rýchlostných komunikácií a štátnych ciest I.triedy ŽSK na roku 2014 – 2020.

S pozdravom

Ing. František Holeša, v.r
0917/ 190 757
okresza@strana-smer.sk

Scroll to Top