Zasadanie OOS a KOS ENERGETIKA a HOSPODÁRSTVO, 21. marca 2013

POZVÁNKA
pozývame Vás na zasadanie OOS a KOS ENERGETIKA a HOSPODÁRSTVO,
ktoré sa uskutoční v Žiline dňa 21. Marca 2013 (štvrtok) o 15.30 hod.,
v zasadačke okresnej kancelárie (Kuzmányho 8, 010 01 Žilina)

Témy:
• Informácie zo zasadnutia rady EÚ pre energetiku
• využívanie biopalív v súlade so smernica EU
• obnoviteľné zdroje energie
• vnútorný trh EU.

Prosíme potvrdiť Vašu účasť na telefónnom čísle 0905 514 666, 0907 855 836 alebo na e-mail: okresza@strana-smer.sk, dusan.petrik@gmail.com

S pozdravom
Ing. Dušan Petrík, v.r.
vedúci krajskej a okresnej odbornej sekcie

Scroll to Top