Zasadanie OOS a KOS ENERGETIKA a HOSPODÁRSTVO, 7. marca 2013

POZVÁNKA
pozývame Vás na zasadanie OOS a KOS ENERGETIKA a HOSPODÁRSTVO,
ktoré sa uskutoční v Žiline dňa 7. Marca 2013 (štvrtok) o 15.00 hod., 
v reštaurácií Pivárska Bašta RMUT (bývalá reštaurácia KAJMAN, po pravej strane, ako sa odbočuje na Bôrik)

Témy:

  • Informácie zo zasadnutia rady EÚ pre energetiku
  • využívanie biopalív v súlade so smernica EU
  • obnoviteľné zdroje energie
  • vnútorný trh EU.

Prosíme potvrdiť Vašu účasť na telefónnom čísle 0905 514 666, alebo na e-mail: dusan.petrik@gmail.com

S pozdravom
Ing. Dušan Petrík, v.r.
vedúci krajskej a okresnej odbornej sekcie

Scroll to Top