KOS a OOS DVIT - Hospodárstva a Energetiky, 26. apríla 2013

POZVÁNKA
pozývame Vás na zasadanie
KOS a OOS DVIT - Hospodárstva a Energetiky,
ktoré sa uskutoční v Žiline dňa 26. Apríla 2013 (piatok) o 11,00 hod., 
Miesto zasadnutia: MsÚ Žilina, Nám. Obetí Komunizmu 1, Malá zasadačka na prízemí úradu

Na zasadaní sa zúčastni minister hospodárstva Ing. Tomáš Malatinský

Témy:
1. Aktuálne otázky prepravy ropy
2. Súčasný stav v odvetví plynárenského priemyslu
3. Vývojové tendencie v elektroenergetike

S pozdravom

Ing. František Holeša, v.r
Ing. Dušan Petrík, v.r.
okresza@strana-smer.sk

Scroll to Top