Pochvala sekcie

Dňa 21. februára 2013 som sa zúčastnil zasadania KOS a OOS DVIT. Týmto sa chcem poďakovať vedúcemu sekcie Ing. Františkovi Holešovi za vysokú odbornosť sekcie a zodpovedný prístup, s ktorým pristupuje pri jej organizovaní. Bola nám predstavená Železničná stanica Žilina – Teplička, pridanú hodnotu a odbornosť stretnutiu dodalo hlavne to, že sa sekcia konala priamo v priestoroch Železničnej stanice Žilina – Teplička.

Téma stretnutia bola: „Význam a rozvoj železničnej nákladnej dopravy v uzle Žilina.“ Prednášku doplnil o prezentáciu samotného prednostu stanice Ing. Ľuboša Polakoviča. Chcel by som dať do povedomia našich členov, že sa na tieto sedenia naozaj oplatí chodiť, svedčí o tom aj to, že nielen ja, ale všetci zúčastnení, sme si rozšírili vedomosti v danom odbore, boli sme oboznámení s novými technológiami použitými pri realizácii projektu stanice. O tom, že to bolo zaujímavé pre všetkých zúčastnených, svedčí aj to, že trvanie sekcie bolo 2,5 hodiny. Pán Holeša, ešte raz veľká vďaka, všetci sa tešíme na ďalšie stretnutia, ktoré zorganizujete.

Ľubomír Sečkár, vedúci klubu SMER-SD vo Varíne.

Scroll to Top