Zasadanie okresnej odbornej sekcie sociálnych vecí a zdravotníctva strany Smer -SD

Členom okresnej odbornej sekcie
sociálnych vecí a zdravotníctva

POZVÁNKA

pozývam Vás na zasadanie okresnej odbornej sekcie sociálnych vecí a zdravotníctva strany Smer -SD,
ktoré sa uskutoční dňa 13. 02. 2013 (streda) o 16,00 hod., 
v zasadačke okresnej kancelárie, Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Program :

  1. Otvorenie
  2. Oboznámenie sa predkladanou správou o problémoch v oblasti samosprávy a nároky na ich riešenie v oblasti SS a zdravotných na základe podnetov zo stretnutí predsedu vlády SR a predsedami VÚC a zástupcami Združenia miest a obcí SR.
  3. Oboznámenie sa s pripravovanou novelou zákona – Ošetrovateľský proces
    v zariadeniach SS.
  4. Rôzne
  5. Diskusia
  6. Záver

Predpokladaný záver rokovania 17,30 hod.
Prosím o potvrdenie účasti do 08. 02. 2013.

S pozdravom
Mgr. Iveta Medveďová
vedúca okresnej odbornej sekcie

Scroll to Top