Zasadanie okresnej odbornej sekcie sociálnych vecí a zdravotníctva strany Smer -SD

Členom okresnej odbornej sekcie
sociálnych vecí a zdravotníctva

POZVÁNKA

pozývam Vás na zasadanie okresnej odbornej sekcie sociálnych vecí a zdravotníctva strany Smer -SD,
ktoré sa uskutoční dňa 12. decembra 2012 (utorok) o 16,00 hod.,
v zasadačke okresnej kancelárie, Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Program :

  1. Otvorenie
  2. Oboznámenie sa predkladanou správou o problémoch v oblasti samosprávy a nároky na ich riešenie v oblasti sociálnych služieb a zdravotných na základe podnetov zo stretnutí predsedu Vlády SR a predsedami VÚC a zástupcami Združenia miest a obcí SR.
  3. Rôzne
  4. Diskusia
  5. Záver

Predpokladaný záver rokovania 17,00 hod.
Prosím o potvrdenie účasti do 07. 12. 2012.

S pozdravom
Mgr. Iveta Medveďová
vedúca okresnej odbornej sekcie

 

 

Scroll to Top