Pracovné stretnutie okresnej odbornej sekcie regionálneho rozvoja a životného prostredia

POZVÁNKA

 pozývam Vás na pracovné stretnutie okresnej odbornej sekcie regionálneho rozvoja a životného prostredia,

 ktoré sa uskutoční dňa 04.decembra 2012 (utorok) o 16,00 hod.,

v zasadačke okresnej kancelárie, Kuzmányho 8, 010 01 Žilina.

Program :

  1. Otvorenie
  2. Hodnotenie činnosti za rok 2012
  3. Informácie zo zasadania vedúcich klubov a sekcií
  4. Plán činnosti na rok 2013
  5. Diskusia
  6. Záver

Prosím o potvrdenie účasti.

S pozdravom
Ing. Marta Moravcová v.r.
vedúca okresnej odbornej sekcie

Scroll to Top