Zasadanie OOS regionálneho rozvoja a životného prostredia

Členom okresnej odbornej sekcie

POZVÁNKA
pozývam Vás na zasadanie okresnej odbornej sekcie

regionálneho rozvoja a životného prostredia

dňa 19.januára 2012 (štvrtok) o 16,00 hod., 
v zasadačke okresnej kancelárie, Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Program :   

  1. Otvorenie
  2. Plán činností sekcie
  3. Záver

Prosím o potvrdenie účasti. (0908 209 051, 0910 578 293, okresza@strana-smer.sk, moravagra@centrum.sk )

S pozdravom
Ing. Marta Moravcová v.r.
vedúca okresnej odbornej sekcie

Scroll to Top