Zasadanie KOS a OOS DVIT

POZVÁNKA
na zasadanie KOS a OOS DVIT, ktoré sa uskutoční

dňa 17. januára 2012(utorok) o 16,00 hod., 

Kuzmányho 8, 010 01 Žilina, zasadačka okresnej kancelárie

Prednáška na tému :
„Stratégia dopravy Slovenskej Republiky“

Prednesú :

Prof. Ing. Dezider Szabo, CSc. a  Prof. Ing. Jaromír Klepoch CSc.
Experti z  „Dopravná a vedecká spoločnosť pri SAV Bratislava“.

S pozdravom
Ing. František Holeša, v.r.
0905/31 34 35, 0917/09007057

Poprosím Vás o potvrdenie účasti.
Email : okresza@strana-smer.sk, frantisek.holesa@zilina.sk

Scroll to Top