Zasadanie KOS a OOS DVIT Žilina

POZVÁNKA
pozývame Vás na zasadanie KOS a OOS DVIT Žilina,

dňa 29. novembra 2012(štvrtok) o 16,00 hod., 

na úrade Žilinského samosprávneho kraja, Komenského ul. č. 48, Žilina zasadačka predsedu, I. poschodie

Prednáška na tému :
Téma: „Zámery rozvoja Správy ciest – Žilinského samosprávneho kraja do roka 2015 “

Prednesie :
Ing. Ivan Mokrý, riaditeľ odboru dopravy a regionálneho rozvoja Úrad ŽSK Žilina
Ing. Ivan Fábry, generálny riaditeľ Správy ciest ŽSK

S pozdravom
Ing. František Holeša, v.r.
0905/31 34 35, 0917/09007057

Scroll to Top