Zasadanie KOS a OOS DVIT Žilina

POZVÁNKA
pozývame Vás na zasadanie KOS a OOS DVIT Žilina,

dňa 19. júla 2012 (štvrtok ) o 16,00 hod.,

na úrade Žilinského samosprávneho kraja, Komenského ul. č. 48, Žilina zasadačka predsedu, I. poschodie

Prednáška na tému :
Téma: „Uplatnenie § 112b Z. číslo 725/2004 Z.z. o Premávke na pozemných komunikáciách.“

výklad vykoná člen KOS DVIT Ľubomír Záň
a Ing. Ivan Mokrý riaditeľ odboru dopravy a regionálneho rozvoja
Úrad ŽSK Žilina

za účasti štátneho tajomníka ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR JUDr. Andreja Holáka

S pozdravom
Ing. František Holeša, v.r.
0905/31 34 35, 0917/09007057

Scroll to Top