Zasadanie OOS a KOS ENERGETIKA a HOSPODÁRSTVO, 27. januára 2012

POZVÁNKA

pozývame Vás na zasadanie OOS a KOS

ENERGETIKA a HOSPODÁRSTVO,

ktoré sa uskutoční v Žiline dňa 27. januára 2012 (piatok) o 13.00 hod.,
v malej zasadačke Mestského úradu, Námestie obetí komunizmu 1

Hosť zasadnutia : Ing. Jozef Holjenčík Csc .
- predseda Rady pre reguláciu

Program:

1. Otvorenie
2. Ekonomická situácia mesta Žilina – predpoklad na r. 2012
3. Pripravované aktivity v meste Žilina v r. 2012
4. Postavenie a funkcie Regulačného úradu v procese regulačnej politiky a cenotvorby
4.1. Kompetencie štátu v zastúpení Ministerstvom hospodárstva v procese regulačnej politiky a cenotvorby
4.2. Zhodnotenie regulačného obdobia 2009-2011, Regulačná politika v r. 2012-2016
4.3. Ceny energií Slovensko vs. Európa
4.4. Poplatky za odvod do jadrového fondu
4.5. Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov v podmienkach Európy a SR
5. Možnosti využitia fotovoltaiky v komunálnej sfére
6. Rôzne
6.1. Informácia o konštituovaní Rady riaditeľov pri vedení mesta Žilina
6.2. Prehliadka urbanisticko-architektonických štúdií riešiacich objekty a časti mesta Žilina
7. Diskusia
8. Záver

Prosíme potvrdiť Vašu účasť na telefónnom čísle 0905 514 666, alebo na e-mail: dusan.petrik@gmail.com

S pozdravom
Ing. Dušan Petrík
vedúci krajskej a okresnej odbornej sekcie

Scroll to Top