Poďakovanie za stretnutie pánovi Čaplovičovi

Ing. Rudolf Michalec, vedúci Krajskej odbornej sekcie školstva a kultúry strany SMER - SD

Pán
Dušan Čaplovič, doc. PhDr., DrSc.
tieňový minister školstva, vedy a športu
strany SMER-SD

Vážený pán Čaplovič,

dovoľte mi, aby som sa Vám pripomenul a poďakoval Vám za stretnutie v mesiaci jún, keď ste navštívili Žilinu. I keď viem, že je to už nejaký čas
a od tohto stretnutia sa zásadne zmenila politická situácia na Slovensku, chcem sa ešte vrátiť k nášmu semináru.

Na stretnutí sekcie školstva a kultúry ma členovia poverili poďakovať Vám
za stretnutie, nakoľko sme závery a obsah stretnutia prediskutovali na stretnutí sekcie dňa 07.11.2011.

Verím, že vzhľadom k tomu, že sa blížia parlamentné voľby, budeme Vám môcť byť nápomocní z hľadiska odborného a som presvedčený, ak strana SMER-SD sa bude podieľať na vláde, zásadným spôsobom otočí kormidlo
školstva k napĺňaniu požiadaviek a potrieb SR.

Zároveň verím, že politikou strany SMER-SD v oblasti školstva presvedčíme pedagogických i nepedagogických zamestnancov o správnosti našej cesty a úprimnosti riešiť problémy, ktoré sa nahromadili za uplynulé obdobia a získame ich na svoju stranu.

S úctou
Ing. Rudolf Michalec, v.r.
vedúci KOSŠaK

Scroll to Top