Zasadanie KOS a OOS DVIT, vedúcich odborných sekcií, vedúci klubov v okrese Žilina

POZVÁNKA
pozývame Vás na zasadanie KOS a OOS DVIT, ktoré sa uskutoční

dňa 8. novembra 2011 (utorok ) o 16,00 hod

v Dopravnej akadémií, Rosinská cesta 2 (smer Vlčince – Rosina)
GPS: N 49o 12,3775 / E 018o 46,3380

Hosť : tieňový minister Ing. Ľubomír Vážny
ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Program :

  1. Otvorenie
  2. Spoločensko politická situácia na Slovensku a úlohy OO SMER – SD v Žiline pred predčasnými parlamentnými voľbami (10.3.2012), Ing. Igor Choma
  3. Stav rezortu ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
    - hodnotenie činnosti z pohľadu tieňového ministra,  Ing. Ľubomíra Vážneho
  4. Vyhodnotenie činnosti Klubov a Odborných sekcií, Ing. Ingrid Lippaiová
  5. Diskusia
  6. Uznesenie
  7. Záver

S pozdravom
Ing. František Holeša, v.r.

Scroll to Top