II. rokovanie OS RR a ZP

POZVÁNKA
Vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte, aby som Vás pozvala na

 II. rokovanie Okresnej odbornej sekcie regionálneho rozvoja a životného prostredia (OOS RR a ŽP) strany SMER-SD, ktoré sa uskutoční

  dňa 27.05. 2010 o 16.30 hod.
v sídle okresnej kancelárie strany SMER-SD, Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia úloh
  3. Správa o rokovaniach KOS DVaIT a OOS EaH strany Smer-SD Žilina
  4. Návrh Územného plánu mesta Žilina
  5. Návrh nového Stavebného zákona vo vzťahu k regionálnemu rozvoju a životnému prostrediu
  6. Parlamentné voľby 2010
  7. Diskusia
  8. Návrh na uznesenie
  9. Záver

Program je možné doplniť o témy, o ktoré ako členovia prejavíte záujem.

Ďakujem za Vašu účasť, prípadné ospravedlnenie neúčasti,

s pozdravom,

ing.arch. Alena Rihalová
vedúca OOS RR a ŽP

Scroll to Top