Zasadanie KOS a OOS DVIT

P O Z V Á N K A
pozývame Vás na zasadanie KOS a OOS DVIT, ktoré sa uskutoční

dňa 22. septembra 2011(štvrtok ) o 16,00 hod.,

v Dopravnej akadémií, Rosinská cesta 2 (smer Vlčince – Rosina)
GPS: N 49o 12,3775 / E 018o 46,3380

Na tému :

„Postavenie a význam Dopravnej akadémie vo výchove mládeže, logistike, odosielateľstve, cestovnom ruchu a autoopravárenstve “

prednesie: Ing. Rudolf Michalec, riaditeľ Dopravnej akadémie

S pozdravom
Ing. František Holeša, v.r.

Scroll to Top