UZNESENIE zo zasadania KOS a OOS DVIT

KOS a OOS DVIT na svojom zasadaní dňa 9.12.2010 prijala toto stanovisko k výstavbe D a RC v ŽSK :

1) Trvá na začatí výstavby D1 úseku Hričovské Podhradie – Dubná Skala – Ivachnová v roku 2011

2) Žiada začať výstavbu  D3 v úseku Čadca (Bukov)-Svrčinovec a Svrčinovec – Skalité, ako i úsek tejto stavby Žilina (Strážov)-Brodno – Kysucké N. Mesto v rokoch 2011 a 2012

3) Žiada kontinuálne prípravu RC R3 úseku Tvrdošín – Nižná n./ Oravou, stavbu Obchvat Dolný Kubín, úseku D. Kubín – Komjatná – križovatka s D1 Hubová, začatie stavby R3 Tvrdošín – Nižná n./ Oravou v roku 2012 a ostatných úsekoch následne  v rokoch 2013 – 2015 a st. R3 Martin – Turčianske Teplice

4) Žiada okamžite zrušiť verejné obstarávanie na technickú štúdiu prepojenia D1 a D3 v úseku Brodno – Dubná Skala a považuje ho za bezprecedentné plytvanie financií z rozpočtu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

5) V plnom rozsahu podporuje Komuniké z konferencie VÚC Žilina pod názvom „Prečo R1 a prečo teraz ?“k plánovanej výstavbe rýchlostnej komunikácie R1 medzi Banskou Bystricou a Ružomberkom. Toto násilné a ničím neodôvodnené vedenie trasy cez dva národné parky pri nízkej intenzite dopravy považujeme za pohŕdanie stanoviskami všetkých odborných, ochranárskych občianskych a regionálnych orgánov a organizácií v ŽSK a na Slovensku a za politický chybné rozhodnutie súčasného Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, ktorá navyše nerešpektuje platné medzinárodné a medzištátne dohody a zmluvy o trasovaní medzinárodných európskych dopravných koridorov prechádzajúcich územím Slovenskej republiky.

Takéto vedenie trasy R1 zničí nádhernú prírodu – naše spoločné dedičstvo  - za čo nás budúce generácie budú považovať za primitívnu generáciu, ktorá zdevastovala túto krajinu pre politické ciele.

V Žiline, 9.12.2010

Ing. František Holeša
Vedúci KOS – OOS
DVIT, SMER – SD

Scroll to Top