zasadanie odbornej sekcie Hospodárstva a Energetiky, 1. februára 2016

POZVÁNKA
pozývame Vás na zasadanie odbornej sekcie Hospodárstva a Energetiky,

ktoré sa uskutoční dňa 1. februára 2016 (pondelok) o 15,00 hod., 
v klubovni pod kongresovou halou Žilinského samosprávneho kraja,
Komenského 48, 010 01 Žilina

Téma:
\"Analýza podpory elektriny z domáceho uhlia (všeobecný hospodársky záujem)\"
Odborný garant: Ing. Július Jankovský, PhD. - APERTIS s.r.o.
Hosť: Ing. Rastislav Chovanec, PhD. - štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Prosím Vás o záväzné potvrdenie účasti.

Ing. Dušan Petrík, v.r
vedúci krajskej a okresnej odbornej sekcie
dusan.petrik@gmail.com
okresza@strana-smer.sk

Scroll to Top