Zasadanie KOS a OOS DVIT Žilina, 26. novembra 2015

POZVÁNKA
pozývame Vás na zasadanie KOS a OOS DVIT,

ktoré sa uskutoční dňa 26.novembra 2015 (štvrtok) o 15,00 hod., 
v Dopravnom podniku mesta Žilina s.r.o.
Kvačalova 2, 011 40 Žilina

S programom:

  1. Otvorenie
  2. História, súčasnosť a perspektíva rozvoja DPMŽ - prednesie Ing. Ján Barienčík
  3. Exkurzia - prehliadka areálom podniku
  4. Diskusia
  5. Záver

Prosím Vás o záväzné potvrdenie účasti.

Ing. František Holeša, v.r
0917/ 190 757
Frantisek.Holesa@zilina.sk
okresza@strana-smer.sk

Scroll to Top