Zasadanie okresnej odbornej sekcie sociálnych vecí a zdravotníctva

Členom okresnej odbornej sekcie sociálnych vecí a zdravotníctva

P O Z V Á N K A

pozývam Vás na zasadanie okresnej odbornej sekcie sociálnych vecí a zdravotníctva strany Smer -SD, ktoré sa uskutoční

  dňa 20. apríla 2010(utorok) o 16,00 hod.,

v zasadačke okresnej kancelárie, Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Program :

  1. Otvorenie
  2. Prezentácia členov okresnej odbornej sekcie
  3. Štatút okresnej odbornej sekcie SVaZ strany Smer-SD, práva a povinnosti členov sekcie zodpovednosť členov sekcie za konkrétnu oblasť
  4. Plán práce okresnej odbornej sekcie sociálnych vecí a zdravotníctva strany Smer- SD na rok 2010, harmonogram stretnutí, stanovenie priorít
  5. Programové zameranie strany Smer-SD pre volebné obdobie 2010-2014
  6. Spolupráca s Okresnou radou strany Smer-SD, krajskou odbornou sekciou sociálnych vecí a zdravotníctva, klubmi Okresnej organizácie  Smer – SD Žilina, Žilinským samosprávnym krajom, orgánmi štátnej správy, samosprávy, poslaneckým klubom
  7. Poradenská činnosť na úseku sociálnych vecí, zdravotníctva
  8. Rôzne
  9. Diskusia
  10. Záver

Predpokladaný záver rokovania 17,30 hod.

S pozdravom

PhDr. Mgr. Slavomíra Brezovská v.r.
1vedúca okresnej odbornej sekcie

Scroll to Top