Zasadanie okresnej odbornej sekcie sociálnych vecí a zdravotníctva strany Smer -SD

Členom okresnej odbornej sekcie sociálnych vecí a zdravotníctva

POZVÁNKA
pozývam Vás na zasadanie okresnej odbornej sekcie sociálnych vecí a zdravotníctva strany Smer -SD, ktoré sa uskutoční

dňa 18.mája 2010(utorok) o 16,00 hod., 

v zasadačke okresnej kancelárie, Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Program :

  1. Otvorenie
  2. Príprava  MDD
  3. Rôzne
  4. Diskusia
  5. Záver

Predpokladaný záver rokovania 17,00 hod.

Prosím o potvrdenie účasti.

S pozdravom
PhDr. Mgr. Slavomíra Brezovská v.r.
vedúca okresnej odbornej sekcie

Scroll to Top