zasadanie odbornej sekcie Hospodárstva a Energetiky, 3. decembra 2015

zasadanie odbornej sekcie Hospodárstva a Energetiky, 3. decembra 2015

POZVÁNKA
pozývame Vás na zasadanie odbornej sekcie Hospodárstva a Energetiky,

ktoré sa uskutoční dňa 3.decembra 2015 (štvrtok) o 15,00 hod., 
v klubovni pod kongresovou halou Žilinského samosprávneho kraja,
Komenského 48, 010 01 Žilina

Téma:
“Dlhodobý výskumno – vývojový – inovačný program pre surovinový priemysel SR”
“Efektívnejšie spracovanie a zhodnocovanie slovenskej magnezitovej suroviny do produktov a vyššou pridanou hodnotou”
Odborný garant: Ing. Ján Spišák Ph. – fakulta BERG – tecnická univerzita Košice

S programom:

  • Otvorenie
  • Samostatná prednáška k témam
  • Rôzne – diskusia k témam: Energetika je závislosť of počasia – fve, Obnoviteľné zdroje – kombinovaná výroba elektriny a tepla, Tepelné čerpadlá, Elektro mobilita
  • Záver

Prosím Vás o záväzné potvrdenie účasti.

Ing. Dušan Petrík, v.r
vedúci krajskej a okresnej odbornej sekcie
dusan.petrik@gmail.com
okresza@strana-smer.sk

Top