Profil strany

Strana SMER vznikla v decembri roku 1999, keby bola založená ako reakcia voči vládnej politike vtedajšej vládnej koalície. Strana bola založená na základe myšlienky nevyhnutnosti zásadnej zmeny obsahu a štýlu politiky na Slovensku a to prostredníctvom širšej výmeny politickej reprezentácie. Prostredníctvom nástupu novej politickej generácie -generácie, ktorá nie je zaťažená dlhoročnými osobnými a politickými spormi a prinesie novú, lepšiu politickú kvalitu. V pomerne rýchlom čase sa SMER-u podarilo etablovať ako stabilnej súčasti slovenskej politickej scény. Strana pôsobila ako alternatíva tak voči vládnej koalícii, ako aj vtedajšej opozícii, ktorú predstavovali HZDS a SNS.

Vo voľbách v septembri roku 2002 SMER so ziskom 13,6 % voličských hlasov získal pozíciu tretej najsilnejšej politickej strany v krajine a obsadil 25 poslaneckých kresiel v NR SR.

SMER sa po voľbách rozhodol pôsobiť ako opozičná parlamentná sila. Programová zhoda so stranami, ktoré vytvárali základ novej vládnej koalície bola totiž z pohľadu SMER-u len veľmi ťažko možná. V bezprostrednom povolebnom období sa SMER rozhodol pre politickú líniu razantnej opozície voči vládnej politike a jej jasnej sociálnej a právnej alternatívy.

Okrem svojho vnútorného ideového presvedčenia pre model sociálne orientovanej trhovej ekonomiky a sociálnej spoločnosti ho v tomto rozhodnutí utvrdili základné programové dokumenty vládnej koalície a jej prvé kroky. Obe signalizovali jasný odklon od európskeho modelu sociálnej spoločnosti a sociálne orientovanej trhovej ekonomike ku klasickému modelu neoliberálnej a konzervatívnej spoločnosti. V tomto zmysle SMER postupne odmietol vládne reformné plány a postavil voči nim vlastné alternatívne koncepty.

Popri napĺňaní politiky sociálnej alternatívy vládnej koalície k programovým a politickým prioritám strany aj naďalej patrí boj proti korupcii, kde SMER aktívne pôsobí v legislatívnej oblasti. V zahraničnopolitickej oblasti ostáva prioritou zavŕšenie integrácie SR do euro-atlantických štruktúr a takisto plná podpora medzinárodného politického poriadku, postaveného na medzinárodnom práve a kľúčovej úlohe OSN. Tento postoj SMER potvrdil jasným odmietnutím vojenského útoku na Irak bez mandátu Bezpečnostnej rady OSN. Jednou z hlavných politických priorít SMER-u aj naďalej ostáva oblasť vzdelania, ako základného pilieru dlhodobého spoločenského rozvoja. V poslednej dobe sa strana sústredí aj na oblasť antidiskriminačnej legislatívy.

Po voľbách v roku 2006 sa strana smer stala hlavnou časťou vládnej koalície.

Okresná organizácia v Žiline je súčasťou organizačnej štruktúry strany.