Poďakovanie za stretnutie pánovi Čaplovičovi

Ing. Rudolf Michalec, vedúci Krajskej odbornej sekcie školstva a kultúry strany SMER - SD Pán Dušan Čaplovič, doc. PhDr., DrSc. tieňový minister školstva, vedy a športu strany SMER-SD Vážený pán Čaplovič, dovoľte mi, aby som sa Vám pripomenul a poďakoval Vám za stretnutie v mesiaci jún, keď ste navštívili Žilinu. I keď viem, že je to už nejaký čas a od tohto...
viac...

Stretnutie Krajskej odbornej sekcie školstva a kultúry

Krajská odborná sekcia školstva a kultúry strany SMER - SD POZVÁNKA Na stretnutie Krajskej odbornej sekcie školstva a kultúry (KOSŠaK) strany SMER-SD, ktoré sa uskutoční dňa 07.11.2011 o 16.00 hod. v sídle okresnej kancelárie SMER-SD, Kuzmányho 8, 010 01 Žilina Program: Otvorenie Kontrola plnenia uznesení Diskusia k  stretnutiu s tieňovým ministrom školstva p....
viac...

Stretnutie Krajskej odbornej sekcie školstva a kultúry

Krajská odborná sekcia školstva a kultúry strany SMER - SD POZVÁNKA Na stretnutie Krajskej odbornej sekcie školstva a kultúry (KOSŠaK) strany SMER-SD, ktoré sa uskutoční dňa 08.11.2010 o 16.00 hod. v sídle okresnej kancelárie SMER-SD, Kuzmányho 8, 010 01 Žilina Program: Otvorenie Kontrola plnenia uznesení Plán činnosti na rok 2011 Návrhy na legislatívnu úpravu zákonov...
viac...

Stretnutie Krajskej odbornej sekcie školstva a kultúry

Krajská odborná sekcia školstva a kultúry strany SMER - SD POZVÁNKA Na stretnutie Krajskej odbornej sekcie školstva a kultúry (KOSŠaK) strany SMER-SD, ktoré sa uskutoční dňa 07.06.2010 o 16.00 hod. v sídle okresnej kancelárie SMER-SD, Kuzmányho 8, 010 01 Žilina Program: Otvorenie Kontrola plnenia uznesení Parlamentné voľby 2010 Možná úprava legislatívnych noriem...
viac...
Top