Zasadnutie Okresnej sekcie pôdohospodárstva 2.6.2016

POZVÁNKA pozývame Vás na zasadnutie Okresnej sekcie pôdohospodárstva, ktoré sa uskutoční dňa 2.júna 2016 (štvrtok) o 15,30hod.,  v zasadačke okresnej kancelárie SMER – SD Komenského 6, 010 01 Žilina Program: Otvorenie Reštitučný zákon Diskusia Rôzne a záver Prosím o potvrdenie účasti. (pavolhrebenar@gmail.com, okresza@strana-smer.sk ) Ing. Pavol Hrebeňár
viac...

Zasadnutie Okresnej sekcie pôdohospodárstva 21.5.2015

POZVÁNKA pozývame Vás na zasadnutie Okresnej sekcie pôdohospodárstva, ktoré sa uskutoční dňa 21.05.2015 o 15,30 hod. / štvrtok /, V Úrade Žilinského samosprávneho kraja, Komenského ul. č. 48, Žilina Program: Otvorenie Politická informácia Informácie o SH SR / zástupca MPRV SR / Diskusia Rôzne a záver Prosím všetkých členov sekcie i sympatizantov ako aj zástupcov MÚ a...
viac...

Zasadanie členov okresnej odbornej sekcie pôdohospodárstva

POZVÁNKA pozývame Vás na zasadanie odbornej sekcie Pôdohospodárstva, ktoré sa uskutoční dňa 1. Októbra 2013 (utorok) o 15,00 hod.,  Miesto zasadnutia : Zasadačka okresnej kancelárie SMER – SD, Kuzmányho 8, 010 01 Žilina na tému:  Súčasný stav a perspektíva v oblasti Lesného hospodárstva SR, informácie podá zástupca MPRV SR z odboru Lesného hospodárstva. Prosím Vás...
viac...

Zasadanie členov okresnej odbornej sekcie pôdohospodárstva

POZVÁNKA na zasadanie okresnej odbornej sekcie pôdohospodárstva, dňa 22. júna 2012 (piatok ) o 14,00 hod.,  v zasadačke okresnej kancelárie, Kuzmányho 8, 010 01 Žilina Hosť : Ing. Tibor Lebocký – poslanec NR SR Na témy : Poľovníctvo v rámci SR vzťahy Slovenského poľovníckeho zväzu s agrosektorom poznatky s obcami o návšteve rôznej zvery v obciach prípadná...
viac...

Zasadanie členov OO sekcie pôdohospodárstva a zasadnutie klubov Solinky a Vlčince

POZVÁNKA pozývame Vás na zasadanie sekcie Pôdohospodárstva spojené so zasadaním klubov Solinky a Vlčince ktoré sa uskutoční dňa 24. novembra 2011(štvrtok) o 16,00 hod., v zasadačke okresnej kancelárie Kuzmányho 8, 010 01 Žilina S programom : Otvorenie Spoločensko politická situácia na Slovensku a úlohy OO | SMER – SD v Žiline – člen z Okresnej Rady Informácie...
viac...
Top