KOS a OOS DVIT – Hospodárstva a Energetiky, 13. Marca 2014

POZVÁNKA pozývame Vás na zasadanie KOS a OOS DVIT, ktoré sa uskutoční dňa 13. Marca 2014 (štvrtok) o 16,00 hod.,  v Dopravnej škole, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina Téma: „Výchova odborníkov pre oblasť dopravy, prepravy a logistiky“ Tému prednesie: Ing. Rudolf Michalec S pozdravom Ing. František Holeša, v.r 0917/ 190 757 okresza@strana-smer.sk
viac...

KOS a OOS DVIT – Hospodárstva a Energetiky, 24. Septembra 2013

POZVÁNKA pozývame Vás na zasadanie KOS a OOS DVIT - Hospodárstva a Energetiky, ktoré sa uskutoční dňa 24. Septembra 2013 (utorok) o 11,00 hod., Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Komenského ul. č. 48, Žilina zasadačka predsedu, I. poschodie Za účasti Štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ing. Viktora Stromčeka na...
viac...

KOS a OOS DVIT – Hospodárstva a Energetiky, 22. Augusta 2013

POZVÁNKA pozývame Vás na zasadanie KOS a OOS DVIT - Hospodárstva a Energetiky, ktoré sa uskutoční dňa 22. Augusta 2013 (štvrtok) o 15,00 hod.,  v Martine, VÁHOSTAV - SK Miesto stretnutia: ulica Záborského 2, Martin Stretnutie bude za účasti : Ing. Petra Mášu na tému:  Výstavba D1 - Dubná Skala – Turany- Exkurzia S pozdravom Ing. František Holeša, v.r...
viac...

KOS a OOS DVIT – Hospodárstva a Energetiky, 26. apríla 2013

POZVÁNKA pozývame Vás na zasadanie KOS a OOS DVIT - Hospodárstva a Energetiky, ktoré sa uskutoční v Žiline dňa 26. Apríla 2013 (piatok) o 11,00 hod.,  Miesto zasadnutia: MsÚ Žilina, Nám. Obetí Komunizmu 1, Malá zasadačka na prízemí úradu Na zasadaní sa zúčastni minister hospodárstva Ing. Tomáš Malatinský Témy: 1. Aktuálne otázky prepravy ropy 2. Súčasný stav v...
viac...

Zasadanie OOS a KOS ENERGETIKA a HOSPODÁRSTVO, 21. marca 2013

POZVÁNKA pozývame Vás na zasadanie OOS a KOS ENERGETIKA a HOSPODÁRSTVO, ktoré sa uskutoční v Žiline dňa 21. Marca 2013 (štvrtok) o 15.30 hod., v zasadačke okresnej kancelárie (Kuzmányho 8, 010 01 Žilina) Témy: • Informácie zo zasadnutia rady EÚ pre energetiku • využívanie biopalív v súlade so smernica EU • obnoviteľné zdroje energie • vnútorný trh EU. Prosíme...
viac...
Top