Administratíva a zloženie okresnej rady v Žiline

Okresný predseda:
Ing. Igor Líška

Členovia Okresnej rady:
Ing. Martin Petrík
Mgr. Anton Trnovec

Kooptovaní do Okresnej rady:
Ing. Peter Funtík
Adriana Kormaníková

Kontakt:
okresza@strana-smer.sk