Administratíva a zloženie okresnej rady v Žiline

Okresný predseda:
Ing. Igor Líška

Členovia Okresnej rady:
Ing. Igor Choma
Ing. Peter Funtík
Adriana Kormaníková

Ing. Miroslav Mikula
Ing. Martin Petrík
Mgr. Anton Trnovec

Kontakt:
okresza@strana-smer.sk
Telefón: 0908 209 051