Pozývame Vás na zasadanie KOS a OOS DVIT

POZVÁNKA

pozývame* Vás na zasadanie KOS a OOS DVIT, ktoré sa uskutoční

dňa 7. apríla 2010(streda) o 16,00 hod.,

v zasadačke predsedu Žilinského samosprávneho kraje
Komenského 48, 010 01 Žilina

Na tému :

„Stav a perspektívy Železničných spoločností a železničnej dopravy v Žilinskom samosprávnom kraji„

prednesie: Ing. Milan Chúpek generálny riaditeľ ZSSK

S pozdravom
Ing. František Holeša, v.r.

* - len pre členov a pozvaných hostí

Scroll to Top