Ondrejský jarmok vo Varíne

Dňa 01.12.2012 sa vo Varíne konal tradičný Ondrejský jarmok. Klub SMER-SD vo Varíne pripravil pre návštevníkov jarmoku pohostenie vo forme šišiek a horúceho čaju. Jarmoku sa zúčastnilo cca 3000 ľudí, rozdali sme 1000 šišiek a 80 litrov horúceho čaju. Medzi občanmi a návštevníkmi jarmoku malo toto pohostenie veľký úspech. Zastavovali sa pri našom stánku ľudia, nielen pretože sa chceli v chladnom počasí občerstviť, ale aj porozprávať, poďakovať a informovať sa o našom pôsobení v obci. Panovala priateľská atmosféra, čo ma ako vedúceho klubu SMER-SD vo Varíne už po niekoľký krát utvrdilo, že podobné zblíženia sa s ľuďmi a občanmi majú význam.

Vedúci Klubu SMER-SD vo Varíne Ľubomír Sečkár.

Fotogaléria: