Zasadanie vedúcich okresných odborných sekcií

Vedúcim okresných odborných sekcií,

a vedúcim klubov okresu Žilina

P O Z V Á N K A

pozývame Vás na zasadanie vedúcich okresných odborných sekcií a vedúcich klubov strany Smer –SD za okres Žilina, ktoré sa uskutoční

dňa 20. apríla 2010 (utorok) o 17,30 hod.,

v zasadačke okresnej kancelárie, Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

Program :

1. Otvorenie

2. Metodika postupu prijímania, vypracovávania a predkladania tém z poslaneckého klubu a komisií pri VUC

3. Plán akcií súvisiacich s volebnou kampaňou do Národnej rady

4. Prípravy na volebnú kampaň do komunálnych volieb

5. Príprava plánu zasadnutí

6. Diskusia

S pozdravom

............................................................

Ing. Holeša František

člen okresnej rady, poverený koordinátor sekcií

.....................................................

Ing. Lippaiová Ingrid

členka okresnej rady, poverená koordinátorka klubov


Účasť nutná!